Om stiftelsen

Stiftelsen grundades 1993 i samband med ombildandet av sparbanken Aktia till ett sparbanksaktiebolag. De 20 stiftelserna grundades på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet.

Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia sparbank Abp och bildade då den största aktieägargruppen i Aktia.

Stiftelsernas beslutande organ är delegationen och styrelsen.

Stiftelsen beviljar understöd för verksamhet som gynnar forskning, utbildning, kultur, barn, ungdom och idrott samt annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet.

Understöd beviljas inte för redan genomförda projekt, facklig eller politisk verksamhet eller av kommun upprätthållen verksamhet eller enskilda personer.