Kontaktuppgifter

Styrelseordförande
Anders Back
Östra vägen 50
65930 Södra Vallgrund

Delegationsordförande
Björn Snygg
Vistanvägen 225
65970 Söderudden

Ombudsman
Yvonne Wikström
Öjbackvägen 58
65920 Norra Vallgrund
wikstromy@gmail.com