Aktiastiftelsen i Vallgrund
Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner på orten.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda arbete och forskning som främjar sparandet och genom att utdela understöd och donationer till mottagare verksamma inom stiftelsens verksamhetsområde. Ekonomiskt stöd ges även för att informera om resultatet av arbetet och forskningen. Stiftelserna samlar och tillvaratar därtill sparbanksrörelsens traditioner inom verksamhetsområdet. Ansökan jämte bilagor skall inlämnas till Vallgrundstiftelsens ombud.

Ansökningsblankett

Bakgrund

Stiftelsen grundades 1993 i samband med ombildandet av sparbanken Aktia till ett sparbanksaktiebolag. De 20 stiftelserna grundades på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet.

Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia sparbank Abp och bildade då såsom även nu den största aktieägargruppen i Aktia.

Stiftelsernas beslutande organ är delegationen och styrelsen.

Kontaktuppgifter
Styrelseordförande
Anders Back
Östra vägen 50
65930 Södra Vallgrund

Delegationsordförande
Björn Snygg
Vistanvägen 225
65970 Söderudden

Ombudsman
Yvonne Wikström
Öjbackvägen 58
65920 Norra Vallgrund
wikstromy ( a ) gmail.com