Fotograf Ann-Louise Paulin

 

Välkommen

Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt att vårda sparbanksrörelsens traditioner.